Heia Ballstad!

Følges av 793 medlemmer.

Heia Ballstad! ble stiftet på alllmøte 12.11.07 og skal være en forening som bidrar til å utvikle Ballstad til et enda bedre bo- og næringsområde.
Ballstad Live Webkamera
Prosjekter vi jobber med:
Turvei
Webkamera
Ungdomsaktiviteter
Trafikksikkerhet
Havna rundt
Søppelrydding
Øyaveien
Galleri Lofotveggen
Utbedre stien til Heia
Kabelferge/tunnell
Ballstad-skilt
www.ballstad.no

Andre lenker:
Ballstadværingen
Grasrotandelen
Ballstad fra lufta

Gamle bilder:
Wilse
Ballstadværingen

Vilkår Origo Mer om sonen

Origo Heia Ballstad! er en sone på Origo. Les mer

TRAFIKKSIKKERHET.

Styret i Heia Ballstad har fått henvendelser ang trafikksikkerhet på Ballstad. Det gjeldet blant annet krysset ned til Hattvika, flere nestenulykker! Det er nok flere veibiter, kryss, gjærder, trær, fartsdumpere/ eller manglende fartsdumpere som det skulle ha vært en gjennomgang på. Vi lurer nå på om det er noen av Ballstads befolkning som kunne tenke seg å engasjere seg i dette temaet. Tatt en gjennomgang av “trafikkfellene” og sett hva som burde gjøres. Det vi kanskje etterlyser er en “Veikomite”.

Vist 1221 ganger. Følges av 13 personer.

Kommentarer

Viser kun siste 30 kommentarer — vis alle 71 kommentarer

Referat fra befaring 26.09.2008, flyttet fra eget innlegg tel inn under denne lenken “TRAFIKKSIKKERHET” (for å ha alt samla…) Fint om kommentarer til referatet og eller saken forøvrig bes lagt inn her.

Referatet er skrevet av Børge Iversen.

REFERAT FRA VEIGRUPPA

Ja, nu har veigruppa hatt sin første befaring og meningsutveksling. Vi møttes i Skottneskrysset på Fredag,
Fremøtte: Trond Pedersen, Svein Kåre Sørensen, John- Inge Berg, Ann- Kristin Wenzel, Ellen Lebesby, Lena Wangsvik, og undertegnede.(Har eg glemt noen?)
Det er kommet inn mange gode forslag og innspill, noe vedlikeholdsarbeider kan man regne med å få gjort på kort sikt, men mange av forslagene må vi vel regne med kan ta noe tid før de blir realisert.Spesielt med tanke på at kravet om gang/sykkelsti fra Ballstad-Gravdal er 25-30 år gammelt.
Forslagene som er kommet inn er følgende uten prioritering.
Vi starter på Ballstadlandet.
Parkeringsproblematikken på Spannsteinen/Kræmmervika.
Flere fartshumper Kræmmervikvn.
Uoversiktelige kryss, Bertelvikvn. Kræmmervikvn, mulig løsning: skilting og eller speil.
Ønske om rundkjøring i området Shell, (Ballstadodden)
Manglende autovern flere steder langs vegen til Ballstadlandet.
Uoversiktelig bakketopper og smal veg Monsenbakken, Olgabakken og ved Nic. Haug.
Skottneskrysset: Utbedring, utvidelse med trafikkøy, tiltak for å få vekk overflatevann på gangstien.Skarpe kanter fartshump, forlenging av fartshump. Hensiktsmessig skilting.
Skilt som viser veien til Ballstadlandet.
I forbindelse med G/S til Gravdal annlegges rasteplass på Skottnesmyran med infoskilt for tilreisende/turister.
Kjeøyvn. utbedres, nødvendig vedlikehold, breiere vei, grunnet større trafikk til/fra stadion av både barn (myke trafikanter)og kjøretøy, også en god del tungtrafikk.
3 gatelys ved stadion og flytting av kufella (ferist).
Øyavn.:Hele veien er for smal i forhold til trafikken, nødvendig vedlikehold, fullføre asfaltering busskuret v/John-Inge, rep. av autovern Gjernesbakken, utbedring i krysset til Jac. Jentoftsv. Bedre skilting farlig kryss ved Molovn,Jac. Jentoftsv, Borgosvn, farlig kryss Jac. Jentoftsv./Hattvikvn og Skottneskrysset
Dette er de foreløpige forslagene som gruppa er enige om, når det så gjelder forkjørsveg eller ikke på Øyavegen, så er ikke gruppa helt enige om dette er den beste løsningen for trafikksikkerheten i området, men forslaget vil bli lagt inn i planene.
Når det gjelder G/S til Ballstadlandet, så ligger denne på prioriteringslista til statens vegvesen ( på 4-5 plass husker ikke helt.)
Så nu er utfordringa å plukke ut de tiltakene som vi mener kan prioriteres, og som det er realistisk å tro at det kan gjøres noe med så snart som mulig.
Vanlig og nødvendig vedlikehold må vel i denne sammenhengen prioriteres høyt.

Ballstad 27.09.2008
Referent: Børge Iversen

(kun flyttet hit av

I morgen/i dag, 1. oktober kl. 09.00 tar Børge mot en delegasjon fra kommunen for befaring på Ballstadveiene. Han prøver å få flere Ballstadværinger med. De vil se på flere av de områdene “Veigruppa” påpekte på sitt møte sist fredag, 26. september.

Raporten/protokollen fra dette “fredagsmøtet” vil bli overrakt kommunens folk. Det er forsøkt satt opp en slags forsøksvis/foreløbig prioriteringsrekkefølge. Børge blir etter det borte til fredag, men vil da komme med en rapport fra denne befaringen.

Kanskje vi er igang med noe nå!?

Hei, er nettopp kommet hjem etter 3 dager på årsmøte i Nordland fylkes fiskarlag i Bodø……

Ståle Gjerstad og eg tok imot kommunens rep. til avtalt tid i Skottneskrysset på Onsdag.
Vi overleverte dem først en foreløpig rapport fra veigruppa i Innbyggerforeninga, med krav om vedlikehold å utbedringer av veinettet og trafikksikkerheten på Ballstad.
Deretter fikk vi med selvsyn se de utfordringene man står overfor når vogntog oppdager at de har kjørt feil, og må snu i krysset.
Så satte vi oss i bilen med undertegnede bak rattet.
Først kjørte vi til stadion for å se på forholdene langs Kjeøyveien, med den smale veien, og manglende lys og vanlig vedlikehold.
Deretter bar det til Øya, der tok vi oss god tid, og fikk sett på de utfordringene som er langs Øyaveien.
Så til slutt nedover til Ballstadlandet og Spannsteinen.
Etter 1 time var befaringa over ,og vi ble lovet ei tilbakemelding og invitasjon til et møte sammen med vegvesenet for å diskutere den videre fremdriften.
De hadde full forståelse for at noe måtte gjøres, men problemet er bare hvor midlene til utbedringene skal hentes fra.
Dersom noen vil ha kopi av raporten, så bare gi besjed.

Har fått mail fra Ordføreren om at det sansynligvis blir oppstart på GS fra skola og oppover i midten av oktober. (350- 425 m)

Heisann Børge!
Regne med at vi som va ilag m dæ på fredagen får den rapporten hvis vi spør pent?
Pliiiiiis..?

Hei.
Godt jobba Børge. Synd jeg ikke er hjemme for tida å kunne deltatt.
Hvis det ikke er problem så hadde det vært flott som Ann Kristin skriver om å fått denne rapporten.
Den kunne jo sendes “internt” dersom det kun er et arbeidsnotat.
God helg.
Her på Høgskolen går helga til prosjektarbeid, ikke mye øl og pizza…..

HEIA!!
Her må det oppsummeres fra Ellen vedr “saken”.
Mon tro om Trafikksikkerhet nå må gjøres om til spesifike saken?
Som 1-, 2-, osv.?
Det er så lang tråd nå at jeg personlig ikke klarer å følge med. Sorry meg da da men, håper dere skjønner?

JJ

Hei, det er nu 5 uker siden vegannsvarlig m.fl. fra kommunen var på befaring for å se på forholdene på Ballstad, der de fikk overlevert ei liste over de utfordringene vi har i forhold til trafikksikkerhet både på kort og lang sikt.
Vi ble lovet ei tilbakemelding, og et møte med vegvesenet innen rimelig tid, men har ingenting hørt så langt.
Rimelig tid kan nok være så mangt, men nu synes eg at tida er inne for å gjøre et nytt fremstøt til de annsvarlige.
De siste dagene har eg vært i forbindelse med både Fredriksen i Mesta, og Sørvang i Statens vegvesen.
Fra vegvesenets side ønsker de at vi sender dem et notat, med krav om utbedringer, til vegkontoret i Bodø. (i første omgang vedlikehold).
Vi prøver å få til et møte i veigruppa så snart som mulig, (kansje førstkommende tirsdag.
Kommer tilbake til tid og sted senere.

Da er det bare å “pushe” på til det blir gjort ting fra Mesta og Vegvesenet sin side da??
Tvi tvi..

Det ble sendt ny mail til Vestvågøy Kommune v/Kato Berg ang.dammen ved Medema onsd.5 nov.Så de veit nu om den i alle fall,men etter utallige henvendelser så er vi kommen like langt.

Bra jobba, Børge og John-Inge !!!! Eg e så glad før at det bor sånner handlekraftige karra som dåkker på Ballstad! E det ikkje så at alle brev/skriftlige henvendelser til kommunen skal besvares innen en viss tid? 3 uke????

Da må jeg bare si at det er på høy tid at vi klarer å trykke på til det blir gjort noe….
Trodde Gustav “kødda” da han fortalte at “dammen” problemet har vart så lenge som det har??
Nei vi får kjempe og mase.

En annen ting. Jeg er veldig flink å mase og har mye ledig tid….

Jarle, har du tid til overs, så ta deg en tur til Rådhuset på Leknes og spør etter Terje Johansen.
Hils han fra meg å spør om han har en robåt å låne oss, slik at vi kan få ungene over den berømmelige dammen på Ballstad

Godt jobba folkens!

Vi får vel prøve å få litt fart på papirmølla..!
Klare vi å få ting gjort såpass fort at vi kan få unna vedlikeholdsarbeidet i skoleområde (dammen og gangfeltet f.eks) samtidig som de gjør ferdig gang- og sykkelstien..?
Regne med GS må asfalteres før den blir tatt ibruk, å da kan de vel fylle på litt i gangfeltet og ved krysset der dammen e..?
Eller e det førr kaldt tel å asfaltere på den her årstida?? (Må bare innrømme at æ har ikke vett på det der feltet..)
Du får bare innkalle tel møte Børge, æ stille ;)

Har i dag fått tilbakemelding om at Mesta har fått i oppdrag å utføre arbeidet med å få dammen fjerna ,så nu skjer det kansje nåkka snart.Håpa jo også at de ser på autovernet som vi tidligere har nevnt og også får gjort nåkka med det.

Var vel kansje for kjapp med å håp på at det sku skje nåkka snart,men alt e nu relativt .Siste nytt i denne saken er at det IKKE blir gjort nåkka før til våren.Årsaken til dette var at de ikke hadde asfalt før da.Før å utføre abeidet med autovernet i området Øyav./Osveien trengs vel ikje asfalt så då får vi vel sats på at i alle fall det blir ordnet kjapt.

I mellomtiden tror jeg at hvis noen tok krafsa fatt, kunne man kanskje lede det meste av innsjøen ut i grøfta litt lenger bort, mot Kjeøya. Heving av gangvei og ny asfalt er nok den mest varige løsningen, men jeg tror litt “grøfting” vil hjelpe noe!

Da kalles det inn til møte i veigruppe tirsdag den 11 nov. kl. 1800 på kafeen til Sjøstrand rorbuer.
Alle som vil være med på å jobbe for å bedre trafikksikkerheten på Ballstad kan møte opp.
Forslag til saksliste:
1. Organisering av gruppa.
a. Valg av leder.
b. Valg av sekretær.
2. Gjennomgang av referatet som ble sendt kommunen den 1. okt.
3. Planlegging av det videre arbeidet i gruppa.

Vel møtt. Kaffen skal være klar til kl. 1800.

Kjæmpeflott Børge, du e bære go! Nu håpa eg at de som va mæ sist kommer – og alle dåkker andre som synes dette e vektig. Væl Møtt !

Flott Børge:)
Æ ska nu hive mæ med denne gangen også, viktig og interessant arbeid.
Sees på tirsdag ;)

Bli nu ikje overraska om eg også dukka opp, regna mæ vi e ferdig t 20.00 så ho Lena rekk quize`n?

Har fått tilbakemelding om att Mesta skal reparere autovernet v/Osveien rimelig kjapt (så får vi se ka de mein mæ kjapt)

Det her e jo kjempebra John Inge :)
Første steg e dialog, såe.. vi må vel nu ha lov å forvente at det skjer “snart”..

REFERAT
Møte i Veigruppa – Heia Ballstad

Tid: Tirsdag 11.11.2008, 18-20.00
Sted: Kaféen på Sjøstrand Rorbuer
Til stede: Børge Iversen, Ann Kristin Wenzel, Trond Pedersen, Ståle Gjerstad, John Inge Berg, Ellen Lebesby

1. Organisering av gruppa
Valg av leder: Børge Iversen
Valg av sekretær: Ellen Lebesby

2. Gjennomgang av referat sendt kommunen 01.10.08
Referat / notat ble gjennomgått. Det ble besluttet at vi skulle foreta en ytterligere prioritering og kategorisering av sakene. Vi har derfor laget en liste over alle 1. prioriterte saker, sortert under hvem som vil ha ansvar for utførelsen. (Referenten har tillatt seg å medta et par ekstra saker som føyde seg så naturlig inn i lista…)

A) Kommunen (ansvar kommunale veger, gang- og sykkelveger):
* Vanndammen i Skottnes-krysset / vis à vis Medema må fjernes. I ettertid er denne saken avklart, Mesta skal utbedre gangveien her, men det vil ikke bli gjort før til våren.
* Ødelagt autovern må repareres (vis à vis Osveien).
* Gangveien mot Gjerstad videreføres
* Vi ber om at det reguleres inn en rasteplass med informasjonsskilt for Ballstad i forbindelse med arbeidene med gangveien videre langs Skottnesmyra. (Veigruppa har et par forslag til plassering og utførelse og bør medtas på råd før beslutning tas.)

B) Statens Vegvesen (ansvar riks- og fylkesveg):
* Planlegging og utbedring av Skottnes-krysset. Meget uoversiktlig og farlig kryss rett ved skoleporten. Flere tiltak er nødvendige. Vi vil invitere til møte / befaring.
* Utbedring / sikring av riksveg 818 (til Ballstad-landet), følgende punkter må vurderes og gjøres noe med:
- farlige bakketopper
- farlige kryss (Kræmmervikvegen og Bertilvika). Skilt eller speil?
- manglende autovern må suppleres noen steder
* Innsnevring på Øyaveien v/ krysset til Jac. Jentoftsveg må utbedres.
* Skiltplan for hele Ballstad må utarbeides. Dette spesielt med tanke på varsling av farlige kryss, men også vurdering av uoversiktlige bakketopper, viktige fotgjenger-overganger etc.
=> Kanskje Leif-Tore Z. kan ta denne jobben?
* Asfaltering: Vi ber om at man samtidig med asfalteringsarbeidet ved utbedring av ”vanndammen i Skottnes-krysset”, også asfalterer følgende:
- utbedrer og forlenger fartsdumpen foran skoleporten
- reparasjon av asfalt RV 818
- fullfører asfaltering i busstoppet v/krysset til Jac. Jentoftsvei
* Kjeøyvegen har flere behov, men vi prioriterer for nær framtid:
- Kantstein (stabbestein som har rast ut i fjæra) må utbedres
- Ferist flyttes ca 200 meter lenger nord (el-rist?)
På sikt:
Kjeøyvegen har stor trafikkbelastning og med mange myke trafikkanter. Veien er veldig smal og er mange steder svært uoversiktlig. Det bør inn i planene at veien må utbedres og gjøres bredere.

C) Ballstads befolkning:
* Ballstad må selv påkoste materiell og arbeidet med å få montert 3 ekstra gatelys ved stadion. Vi må prøve å få til kronerulling / dugnad til våren.
=> Kanskje en jobb for BUIL? De er jo så flinke med slikt…

3 Planlegging av det videre arbeidet i gruppa
Det sendes brev i regi av innbyggerforeningen til de ulike myndighetene. Dette referatet legges til grunn for de krav og spørsmål som stilles. I brevene ber man om tilbakemelding.

De øvrige punktene fra den opprinnelige rapporten lar vi vente foreløpig.

Neste møte: Innkalles når vi forhåpentligvis får en utvikling i sakene / etter behov. Innkalling via Heia Ballstad / meldinger.

Ballstad 20.11.2008

Ref.: Ellen Lebesby

Nu er det snart tid for et nytt k-møte, og i den forb. vil eg stille et direkte spørsmål til Ordføreren anngå. trafikksikkerheten, og hvem som har annsvaret dersom det skulle oppstå en ulykke på gr. av manglende vedlikehold av både G/S og veibanen. Tenker da spesielt på vanndammen i Skottneskrysset hvor ungene blir ledet ut i veien og det kan oppstå livsfarlige situasjoner.

Ja, nu har vi fått satt trafikksikkerheten skikkelig på sakskartet.
Under dagens k-møte fikk vi ei positiv tilbakemelding fra ordfører, til tross for ingen lovnader om snarlig utbedring.
Spørsmålene i denne omgang gikk på dette med vanndammen i Skottneskrysset, autovernet Øyavegen, dårlig drenering ved skoleporten, og Kjeøyvegen.
Det beste vi kan forvente er at arbeidene med drenering blir satt i gang til våren.
Utbedring av Skottneskrysset vil forhåpentligvis bli lagt inn i planene ved neste revisjon av trafikksikkerhetsplanen.
Vi får bare holde trykket oppe, og følge nøye med videre fremover i forhold til hva som blir gjort i sakens annledning.

Dette eventyret tar alldri slutt kan det se ut til.Etter mye om og men ,så ble det lovet att dammen i Skottneskrysset skulle utbedres og asfalteres i vår,men ikje overraskende så kom det nåkka i "veien"og det vart utsatt til høsten. Snakka med ansvarlig i kommunen tidligere i høst og ble da lovet at asfalteringen skulle gjennomføres i løpet av høsten. Utifra tidligere erfaring så var ikje overraskelsen så veldig stor da jeg fikk telefon i dag om at det nok en gang hadde oppstått forviklinger, så ergo dæ blir ikje asfaltering i år, men ei midlertidig ordning skulle de få til i løpet av kort tid. Som sakt eventyret lever videre.

Ja eg hør i dag at vanndammen i Skottneskrysset er drenert bort,
Så da blir det ett pungt mindre på den berømmelige lista våres.

Ja det e nok gjort ei midlertidig løysning ,men er for n`te gång lovet at det skal ordnes permanent. (til neste år)