Heia Ballstad!

Følges av 793 medlemmer.

Heia Ballstad! ble stiftet på alllmøte 12.11.07 og skal være en forening som bidrar til å utvikle Ballstad til et enda bedre bo- og næringsområde.
Ballstad Live Webkamera
Prosjekter vi jobber med:
Turvei
Webkamera
Ungdomsaktiviteter
Trafikksikkerhet
Havna rundt
Søppelrydding
Øyaveien
Galleri Lofotveggen
Utbedre stien til Heia
Kabelferge/tunnell
Ballstad-skilt
www.ballstad.no

Andre lenker:
Ballstadværingen
Grasrotandelen
Ballstad fra lufta

Gamle bilder:
Wilse
Ballstadværingen

Vilkår Origo Mer om sonen

Origo Heia Ballstad! er en sone på Origo. Les mer

Turvei Kyllingdalen - Storvatnet -- Skarsjyen --- Ballstad

Ballstad i våre hjerter!

På Ballstad har vi en innbyggerforening, Heia Ballstad!, som har som formål å skape et godt bomiljø for alle innbyggerne. Et av tiltakene som det nå arbeides med er opparbeidelse av en tursti fra Øvre Gjerstad rundt Storvatnet og som skal møte den gamle turveien i Kyllingdalen (se vedlegg). Veien skal tilrettelegges for alle uansett funksjonsevne. Vi har en kostnadsramme på i overkant av 1 million kroner på prosjektet og har søkt midler fra Nordland fylkeskommune. Vi håper på å få dekt noe av prosjektet gjennom disse midlene, men er i tillegg avhenging av sponsormidler samt egne midler og egeninnsats.

Del 1 av prosjektet er å anlegge en turvei med bredde 2,5 meter fra Halsan og rundt Storvatnet, frem til Parkering ved Gjerstad.

Del 2 – på et senere tidspunkt – vil være å forsøke å komme i posisjon hos grunneiere for å ruste opp gammelveien fra Gjerstad og over Skarsjyskaret ned til Skarsjyen, denne delen ansees som den minst krevende rent anleggsmessig. Yngve Kristoffersen har sagt seg villig til at man anlegger en sti langs bekken fra hovedveien og oppover mot gammelveien der denne fortsetter mot Skarsjyskaret.

Ynge Kristoffersen er viktigste grunneier fra Halsan og nordover langs Storvatnet og skal ha all mulig honnør for sin medvirkning i prosjektplanleggingen så langt! Utmarkslaget og andre grunneiere på nordsiden er også medspillere, og det vi nå mangler er økonomiske midler, samt dugnadsinnsats.

Turveien blir for alle – uansett alder og funksjonsevne. Et virkelig og virksomt tiltak for trivsel og god folkehelse på Ballstad, men også for hele Vestvågøys befolkning!

Hvem vil starte kronerulling? Skal vi forsøke å gjenta suksessen med kronerullinga til kunstgresset?

Slik er grovskissen for planen:

Vist 4218 ganger. Følges av 13 personer.

Kommentarer

Godt jobbet! Dette er et kjempeprosjekt som kan komme svært mange tilgode. Her syns jeg kommunen må kunne legge seg i selen å bidra, både med penger og dra hjelp.

Hurra for dette prosjekte:-)) Men vet at det er mange som venter fra mange plasser i VERDEN,at det ska komme opp ett WEBKAMRABALLSTAD…! Er det kun million prosjekter vi klarer å få til her..? Slagordet må kanskje bli: NU ER VI LEI OG TRETT,FÅ BALLSTADNETT:-)))

Spenstig ide og tanke! “Ka dokk mein førr et pre dæ hærrane vijl vær førr Baillstad dein dagen prosjækte’ står færdi’”!
Nå er det vel slik at en 2,5m bred “tursti”, der alle kan ta seg frem, – uavhengig av helsetilstand, nødvendigvis vil betinge svære inngrep i terrenget! Jeg håper det er tatt høyde for dette faktum!

På Leknes har Skiklubben laget en løypetrase som også benyttes som tursti i den snøfrie årstida. Her kan til og med barnevogner trilles. Et praktisk og lett tilgjengelig anlegg som “alle” kan gjøre seg nytte av. Til glede for svært mange. Men vakkert? Nei, – såvisst ikke!

Ta dette med som en hovedsak i planlegginga!:-)

Hva synes f.eks ferskvannsfiskeogdeleoppskrifterogdelerosogrismedhverandrekameratene om dette prosjektet?

jo dæ e et flott prosjekt. da får vi endelig ordna den jævla elv di harrasert bi nordenden?

Dette er jo et flott tiltak! Minner mye om den varierte ski-/lysløypa/turstien som går rundt Sørvågenvannet og som jeg med glede har prøvd et par ganger.

Det fine med denne planen er at om alt realiseres så får vi to fine løypealternativer med ulik lengde. Etter realiseringen av første del rundt Storvannet vil dette prosjektet også kunne legge ytterligere brukerpress på veimyndighetene for ferdigstillelse av gang-/sykkelveien langs Skottnesmyra -om denne ikke alt skulle være ferdig. Med noen turister langs veien, i tillegg til skolebarn, skulle dette være “bankers”.

Ringløyper og andre familieattraksjoner i lokalområdet vil gjøre Ballstad til både et bedre sted for fastboende, men også lokke til seg turister som heller ønsker å ta det med ro noen dager på en plass. Slik som i gamle dager da statsminister Trygve Bratteli og familien i flere år gjerne bodde 1-2 uker om sommeren i Kræmmervika og ruslet rundt her i nabolaget.

Kanskje blir dette måten lysløypa som var på idestadiet for rundt 20 år siden, kan bli realisert!? Det var traseen inn mot “Dal’n”, og rundt Storvannet, som ble diskutert. Tror til og med noen var i kontakt med Lofotkraft angående stolper. Jobborganisering og fremdrift ble også “luftet”!

Mener å huske at det ble tatt opp i regi av FAU, men er ikke sikker på at jeg minnes riktig. Noen på Heia Ballstad som husker noe fra denne “tildragelsen”?

Synes å huske at Per Arctander og Per Brækken var med på denne praten!? Sammen med flere, selvfølgelig!

Noen som husker?

Dette er et prosjekt som Ballstad UIL og Skotnes og omegn utmarkslag vil være med som “pådrivere” for å få realisert.Nok et stort løft for ballstadområdet,men med mange engasjerte persona så ska vi vel klar å få fullført også dette prosjektet.E vi bærre kreativ nok ,så ska vi vel klar å få inn egenkapitalen også ,da forhåpentligvis uten kronerulling.Vil berømm komiteen for godt forarbeid.Så nu e dæ bærre å stå på videre.

Skulle det noen gang, “på-et-eller-annet-tidspunkt,-og/eller-hvis,-komme-på-tale-å-tenke-tanken-på-å-vurdre-lys-i-omtalte-sti,-om-så bare-for-kosens-skyld”, ta da en tur til Eltoft for å titte på det de har gjort!
Det kan være verdt turen!

“Ja de Borgfjæringan, – de e makalaus! Ikkje mijnst de i Eiltoftområde’!” :-)

Hva med å legge turveien om Brennhaugen på Gjerstad, bak Kjølberget, via Kobbosen og til Skarsjyen?

Ja, Trond, turløypa på Eltoft er kjempeflott. Jeg var tilstede på åpningen og fikk høre lærer og primus motor Svein Hansens lille tale om bakgrunn og formål.

Løypa på Eltoft skal jo også ha en funksjon i forhold til skolen med sitt naust og sommerfjøs. Her på Ballstad har jo Utmarkslaget og John Gunnar Halse gjort et supert arbeid med veien innover i Dalen, etablering av sittebenker og ikke minst med byggingen av “uteklasserommet”. Iflg John Gunnar brukes dette dessverre ikke lenger fordi ingen lærere velger å ta i bruk naturen og nærområdet til skolen slik det vitterlig reklameres med på skolens hjemmeside (se nederst i høyre spalte).

Bygging av ei lysløype rundt vannet er jo et mer omfattede og kostbart prosjekt enn “bare” ei turløype, så det kan kanskje være greit å realisere veien først. Et herværende landmålerfirma har på forespørsel fra Christian sagt seg villig til å måle inn trasèen for detaljplanleggingsformål, og da vil det kanskje også være andre firma med lokal tilknytning som, hvert på sitt vis, bidrar til realiseringen.

Hurra – Dette er et veldig bra prosjekt som jeg håper og tror vil bli en realitet! Jeg tillater meg å komme med noen tanker og spørsmål vedrørende trase og andre valg som skal gjøres fram mot realisering.

Jeg forstår at det er en tanke om at bare DELER av turveien fra Gjerstad utføres med såkalt universell utforming (tilpasset rullestolsbrukere), dvs hardt dekke, riktige stigningsforhold og god bredde. Den føres fram til hyggelig møteplass ved strand og fiskeplass nede ved vannet og rundt odden tilbake. Dette tror jeg er en klok tanke.

Jeg mener at veien videre til Halsan bør være mer tilpasset terrenget og følge dette uten for store inngrep i sårbar vegetasjon, med mye sprenging, fyllinger etc. Det er en stor fordel om man kan gå hele runden med barnevogn, men en såkalt universelt utformet vei, vil bli vanvittig skjemmende. For at rullestoler skal kunne ta seg fram, er maks stigningsforhold 1:12, i tillegg må det legges inn hyppige hvileplasser. Det sier seg selv at rampene blir SVÆRT lange om hele traseen skal tilpasses dette. Dagens vei fra Skottnes til Halsan er kjørbar, både for traktor og barnevogn, men en rullestolsbruker har ingen sjanse med de stigningsforholdene det er på enkelte deler av denne veien. Er det planer om å endre på dette?

Så et spørsmål: Hva er begrunnelsen for en bredde på 2,5 meter? Er det nødvendig at den er det hele veien? Er en løypemaskin SÅ bred? Skal det brøytes? Er det fordi man skal kunne kjøre traktor hele veien rundt for utbedringer etc? Jeg deler Trond og andres bekymring for at dette muligens blir (til dels veldig) skjemmende, og det er kanskje litt i overkant av hva vi strengt tatt behøver?
Jeg håper det er mulig med en differensiering på “vei-standarden”. Dette vil, tror jeg, gjøre prosjektet enda mer gjennomførbart.

Et eksempel fra en annen kommune: På Andenes har de en forholdsvis ny, flott turvei som DELVIS er fullt tilrettelagt for rullestol, fra parkeringsplass inn til et populært fiskevann, og DELVIS med lavere standard lenger ut i marka. Alle er glade og fornøyd med løsningen, og vedlikehold og standard er tilpasset de ulike “vei-standardene”.

Det er viktig å ta stilling til disse spørsmålene, da de valgene man gjør har store konsekvenser for både funksjon, økonomi og terrengtilpasning. Det er viktig i forhold til søknader og de begrunnelser man legger til grunn for å få tildelt midler – at man ikke fører noen bak lyset. Det vil ikke være hyggelig om man i etterkant får kritikk for at man ikke kan kjøre rullestol hele veien rundt – hvis det var en av forutsetningene for tilskudd…

Bare så det er sagt… Lykke til videre med prosjektet. Jeg bidrar gjerne!
HEIA BALLSTAD.

Hei
Dette var et spennende og flott tiltak. Jeg lurer nå på hva som skjer. Det er nå gått en tid siden det har vært skrevet noe om dette. Er det noen som kan si noe om hvor saken står i dag, og om det er noen som jobber med saken?