Heia Ballstad!

Følges av 793 medlemmer.

Heia Ballstad! ble stiftet på alllmøte 12.11.07 og skal være en forening som bidrar til å utvikle Ballstad til et enda bedre bo- og næringsområde.
Ballstad Live Webkamera
Prosjekter vi jobber med:
Turvei
Webkamera
Ungdomsaktiviteter
Trafikksikkerhet
Havna rundt
Søppelrydding
Øyaveien
Galleri Lofotveggen
Utbedre stien til Heia
Kabelferge/tunnell
Ballstad-skilt
www.ballstad.no

Andre lenker:
Ballstadværingen
Grasrotandelen
Ballstad fra lufta

Gamle bilder:
Wilse
Ballstadværingen

Vilkår Origo Mer om sonen

Origo Heia Ballstad! er en sone på Origo. Les mer

Prosjekt "Havna Rundt"

På allmøtet i november -07 ble bedre kontakt mellom Øya og Landet fremhevet som viktig for Ballstad. Flere løsninger er under utredning, og begrepet ”kommunikasjon på tvers og på langs” ble framsatt.
”Kommunikasjon på tvers” kan være for eksempel tunnel, kabelferge, fløttmann eller mer høytflyvende ideer som f.eks gondolbane… Men dette er et eget prosjekt.
Når det gjelder ”kommunikasjon på langs” mener vi rett og slett den ca 4 km lange veien rundt havna, til dels flittig benyttet av turgåere. Tanken med prosjektet er å gjøre veien mer attraktiv å gå/sykle. Dette kan gjøres med små midler:
Små møteplasser langs veien, en benk eller en sittestein med utsikt, kanskje med en liten plakat med lokale navn og/eller spesielle historier knyttet til plassen, en pil som peker på noe interessant i fjæra eller som forklarer hvorfor ting er blitt sånn akkurat der, hva foregikk i det huset i gamle dager?
Blir dette bra, kan man kanskje utvide prosjektet til å gå utover mot Skarsjøen, helt ut på Gjermesøy og moloen / Pølsehavna, kanskje med piler som markerer oppgangene til Heia… Kanskje vi kunne lage en gapahuk eller et storm-rom ytterst på Gjermesøya?
Prosjektet kunne til og med knyttes opp mot det andre tursti-prosjektet i marka? Osv osv. Ja, det er minst tusen muligheter!
Hvordan prosjektet skal håndteres og i hvilken takt man skal jobbe, er ennå uklart. Det kan godt tenkes at en benk her og et skilt eller to der er nok i 1. omgang, så kan veien bli til mens man går… ?

Har noen lyst til å tenke sammen med oss eller har gode ideer, enten til naturlige møteplasser eller har en god historie som kan flettes inn i prosjektet? Kanskje noen allerede har en fin sittestein eller en benk som allerede står der til fri benyttelse?
Ta kontakt!

Kommentarer

Jeg er enig med Ellen Lebesby i at det er mye som kan gjøres, om man starter med det som er realistisk. Synes det var mange gode tanker hun kom med her.
I denne omgangen vil jeg gripe fatt i dette med benker/hvileplasser. Min 93 åriger far har i mange år vært en ivrig turgåer. De siste årene han greide å ta sine daglige spaserturer nevnte han ofte at han savnet en benk eller to, plassert langs veien. Dette hadde jeg tenkt å kaste fram forslag om her på Heia Ballstad nå på vårparten. Jeg har videre tenkt at benker til et sånt formål må være tunge, solide saker. Hvis ikke er det fare for at de vil bli ramponert, ødelagt, fjernet. Sånn er det bare. Men samtidig må slike benker/hvileplasser ikke være stygge. De bør helst bidra til å forskjønne stedet. Så hvordan skal de være? Det har jeg dessverre ingen klar ide om. Finnes det noe bra på markedet? Går det an å få laget noe bra? Hva vil det koste? Finnes det noen som kan tegne skisser, er det noen dyktige folk på Slipen f.eks som kan lage benkene? Jeg bare kaster dette fram.
Før i tida – det vil si, inntil for noen få år side – visste alle på Ballstad/Skottnes hvor Kvilarsteinen er. Den ligger (nå anonymt) ved avkjørselen til Taen (gården på sørsiden av veien der du tar av fra hovedveien og skal inn til Kyllingdalen). Kvilarsteinen var obligatorisk hvilested før alle bilene kom susende. Kanskje kan Kvilarsteinen danne en viss mal, et idemessig utgangspunkt? Kanskje en stor høvelig, bearbeidet stein i stedet for en benk? Den vil i alle fall ha større sjanse for å unngå hærverk. Og kanskje kunne det bli pent også?

En bearbeidet stein høres ut som en god idè! Et alternativ kan jo være å snakke med Oddbjørn Pedersen som i siste Lofot-Tidende stod frem og fortalte om sine egenproduserte skur for søppelbokser. Han kunne jo skissere forslag til å kombinere disse med betong/tre. Jeg vet jo at det ellers i landet finnes slike benker. Kunne de lages lokalt, med lokale tilpasninger, er jo det glimrende.

Bare som et innspill i saken.

På slipen har vi masse skipstømmer .Dvs råskorn plank m bark på opptil 6" tykkels og 14" bredde, som kan bli robusta og tunge benker, og vil passe fint inn i et miljø som på ballstad.

6″ × 14″ = ca. 150 × 350mm! Så vet alle det.
Videre kan jeg fortelle at vi for endel år siden var på Kristiansandsferie. Vi tok oss en søndagstur et stykke nord for Kristiansand og Vennesla, opp til Evje. Der stoppet vi ved en steinbedrift. De produserte nydelige steinbord og steinbenker! I mange utførelser og varianter. Og bokstavelig talt “tunge som stein”, – og sikkert både tyveri- og hærverksikre.

Dette er sikkert ikke billig, men kanskje “evigvarende”. Muligens finner en produsenter som fraktmessig ligger gunstigere til.

Ellers er både Rolf’s og Steve’s ideer gode!

Mange gode ideer til nå, flere ønskes. Tror vi skal legge lista på “nesten gratis”, hvis mulig. Hva med store natursteiner, evt. bore, gyse og bolte fast brede bord (kanskje skipsplank, eller drivtømmer som splittes?) – så det ikke blir så kaldt å sitte?
Jeg tror dette kan og bør gjøres så enkelt som mulig.
Hvis noen har sett bra eksempler andre steder, er det flott å høre hvordan andre har gjort det. Hjulet trenger ikke nødvendigvis å bli bedre om man oppfinner det flere ganger…

Jeg tror nok det er lurt om noen (gjerne meg, med helst noen flere) satte seg ned, gikk noen turer og befarte og prøvesatt litt rundt omkring, utarbeidet en ideell plan og teknet noen prinsipp-skisser. Det blir da litt enklere å komme i gang. Og så er et slikt prosjekt så flott at det ikke er nødvendig å gjøre alt samtidig!
Hvis man trommer sammen en gjeng med ulik kompetanse, med utstyr som evt kan lånes (billig eller gratis) fra jobben, kan man komme ganske langt på en helg eller to. Og så kan man utvide med flere møteplasser etterhvert, hvis folk satte pris på tiltaket.

Rundt omkring i Ballstad-omegn står det igjen deler av murer fra hus eller fjøs. Hva om vi fikk noen av disse flotte tilhogde steinene til sitteplasser. Da får jo disse sitteplassene/steinene en historie å fortelle også !!!

Vil bare presiere, dette prosjektet har mange aspekter, kanskje flere;

1) Bedre kommunikasjon – mellom Øya og Landet
2) Sosialt – møteplasser
3) Hvileplasser – flere kan komme seg ut
4) Pedagogisk – formidling av navn og historier fra gamle Ballstad. Dette er nyttig for alle, spesielt barn og unge, innflyttere, gjester og turister
5) Lære folk til å SE og sette pris på det spesielle ved Ballstad
6) Turistinformasjon
7) Flere ut av sofaen
8) Kan også knyttes opp mot / sees i sammenheng med flere av de andre prosjektene vi er i ferd med å sette i gang (tursti, informasjonspunkt, søppelrydding, osv).
9) I tillegg kan det etterhvert bli aktuelt å utvide prosjektet, som nevnt i første innlegg, med å lage nye attraksjoner på Gjermesøya og kanskje også i de andre “endene”; Skarsjø, Borga, Halsan, moloen… osv. Men da blir det kanskje et prosjekt “Ballstad rundt”?

Et lite forslag under punkt 1:
For å korte litt ned på lengden, og trygge et stykke veg bedre, kunne det kanskje vært en ide å få sjekket følgende mulighet i et “Havna Rundt-prosjekt”:

Vil det la seg gjøre å få til en “gang- og sykkelsti” gjennom Gjerneshaugan? Jeg mener forbi Harder Berglund’s hus, og videre mot Åse og Inge Hansnen’s. Vet jo at strekningen også idag benyttes som snarvei av mange.
Siden det er ganske trangt, og en nødvendigvis må komme nært hus, er det nok klokt å få beboerne og grunneierne med på denne vurderinga. Slik at det blir realisme i planlegginga, og det formelle kan bringes på plass!
En ide?

Ja, Trond, et godt forslag. Men jeg tror i tilfelle at det er veldig viktig å spørre spesielt Harder og de som eier fjæra ved siden av han, mot Gjerneshaugan (den tilhører de som eier “nyhuset” på andre siden av fjæra, der det ihvertfall tidligere var en flytebrygge nedenfor huset). Det blir på en måte å tråkke i hagen til folk. Spesielt hos Harder hvor en nesten stryker skuldra mot hushjørnet når en går forbi. Veien deres går jo kloss i huset og mellom huset og sjøhuset deres/havna. Slik er det jo mange andre steder rundt om, spesielt i tettbebygd strøk, men synes det i tilfelle må avklares med hus-/grunneierne. Det kan bli en helt annen opplevelse å bo der Harder bor hvis det etterhvert skulle bli en “offentlig” gang/sykkelvei rett over tomta/hagen hans.

Hvis han i tilfele skulle si ja, vil jeg foreslå at en slik avtale må være reverserbar. Hvis han/eller andre eiere skulle angre synes jeg de må ha all rett til å angre seg og dette må de i tilfelle få skriftlig. Om de ikke tenker på det selv mener jeg at andre må hjelpe dem med dette. På denne måten kan de jo få føle på hvordan det i tilfelle oppleves og kan reversere bestemmelsen. En slik vei er etter mitt skjønn ikke så viktig for allmennheten at dette må presses igjennom. Da må det i tilfelle vurderes å legge en slik gang/sykkelvei i området bak huset til Harder, hvis mulig (på alle måter).

Jeg skulle selv gjerne se at en slik snarvei var mulig å få til, men jeg synes altså at det i så tilfelle må være i full overenstemmelse med de som bor i området.

Vel, det er vel mye av det samme du skriver Trond, men jeg bare følte for å utdype mitt syn på saken.

Jeg vil bare nevne at å sitte på stein er for det første svært hardt og for det andre svært kaldt hvis ikke sola har varmet den opp.
Trebenker har en tendens til å fungere som spikkeemner for folk i ymse alder.

Ja sånn e dæ Gunnar! Nåkka e dæ mæ ailt! Mæn en Baillsta’-væring la’ seg ikkje stopp a’ sånnt!

Dæ e nu en gong sånn at kvilarsteina bestaindi’ ha vorr a’ stein! Og dæ gikk stort sett bra mæ folk, – i aille faill de såm tok seg ti’ tel å kvil seg litt. Såm oftast e mainn vel hyra ette’ årstia og vere’!?

Og trebænkan e go’ å sett på! Og så e di lett å smi/spikk på! Ikkje mykje å gjær mæ et sånt faktum, – så vi får vel vurder ka vi ska væll.

Eg e sekker på at vi i feilleskap fijnn ei god løsning på akkurat dein problemstillinga!

Til Trond!
Jeg tror jeg er en av de få (kanskje den eneste) som har kjørt med bil den snarveien du nevner – forbi huset til Harder, gjennom steinåpningen, over fjæra og videre inn på veien over Gjerneshaugan. Etter at jeg hadde gjort det, ble veien stengt av Harder (med stein) Jeg snakket litt med han i all vennskapelighet, og han uttrykte sterkt ønske om at det ikke måtte bli noen trafikk forbi huset hans.
En tilleggsopplysning:
Den opprinnelige snarveien over Gjerneshaugan gikk ikke der. Den gikk forbi huset til Haldor Larsen (nå Mary og Ingar Frantzen), videre forbi huset til Jenny og Johan Klausen, og så videre forbi huset til Dagny og Kjerskov Pedersen. Dette var snarveien i “gamle dager”.

Hei Trond,
Ja, jeg tror dere klarer brasene. Stå på!

Til temaet kvilarsteiner/benker:
Da jeg skrev mitt forrige innlegg her, hadde jeg en kombinasjon av stein og tre i tankene. Stor stein, helst med runde, “myke” former, og med tredekke på setet og evt. mot rygg. Men så er det vel ikke bare å finne slike passende steiner, i alle fall uten at det å fjerne/flytte dem, i seg selv, blir et uheldig inngrep i naturen..? Og vil det f.eks være akseptabelt (om det skulle bli aktuelt og dessuten være praktisk mulig) å hente stein fra fjæra i Ballstadfjellet-Græna? Hva mener dere?

Ser at Sigbjørn Lauritzen, i en kommentar under “Skoleporten ødelagt” nevner at Kvilarsteinen på Taen kanskje forsvinner når den nye gangveien fra skolen mot Skottnesmyra igangsettes.

Steinen har “historisk verdi” – pass på at den ikke graves ned… Den kan, dersom den ikke er for stor, flyttes
Jeg har tre alternative forslag:

1) Beholde plassering, men flyttes til side slik at den ligger ved siden av den nye gangveien
2) Det er satt igang et eget prosjekt om et nytt “Velkommen til Ballstad-skilt”. Man snakker om at det kan kombineres med en liten plass for turistinformasjon. Plassering omtrent der det gamle skiltet sto, dvs på den andre siden av veien. Steinen kunne evt. flyttes over dit
3) Kanskje denne steinen kunne flyttes til et strategisk / fint sted langs “Havna Rundt”. Et lite skilt kunne fortelle litt om steinens historie…

Ka dokker trur?

Jeg stemmer for ditt forslag nr. 1.
Synes plasseringen bør være så nært den opprinnelige plassen som mulig, gjerne med et lite info.skilt som forteller steinens historie. Som kvilarstein vil den også i fortsettelsen passe fint ved siden av gangveien, med utsikt utover Skottnesmyran.

Da Kvilarsteinen var “i bruk”, var det ingen, seinere liten trafikk. I dag synes jeg det beste vil være å flytte steinen til et trygt (for de som skal kvile) sted like i nærheten, f.eks. hvis det ble laget en liten “kvileplass” på motsatt side av veien, ved siden av veien mot Kyllingdalen, men ikke langt fra hovedveien.

Replikk til Sigbjørns kommentar: Ja, på et trygt sted bør den ligge. Jeg ser for meg at den kan ligge ved siden av gang/sykkelveien, ikke mellom gangveien og hovedveien, men naturligvis på den andre siden av gangveien. Lag gjerne en “kvileplass” i forbindelse med denne, men jeg foretrekker så nært den opprinnelige plassen som mulig. Helst med utsikt utover Skottnesmyran.

Men jeg er ingen storforbruker av denne steinen, så for den del…

Kvilarsteinen må bli tatt vare på, jeg er sikker på at dette blir bra, enten det blir på den ene eller andre siden av veien.

Jeg håper dere ikke helt har glemt det “opprinnelige” prosjektet… Har dere noen gode forslag til HVOR NYE kvilarsteiner (eller benker) bør/kan plasseres “rundt havna”?

Dere har allerede vært litt inne på kontakt med de ulike eiendomshaverne, noe som er en selvfølge. Vi kan jo ikke bare ta oss til rette! Og det kan til og med tenkes at noen syns det er helt OK at det er en benk eller stein til fri benyttelse og en liten prat på snippen av tomta… eller hur?

Kanskje dere alle, neste gang dere går på tur, ser og kjenner etter HVOR det er naturlig og godt å stoppe opp, eller kanskje dere tidligere har tenkt at her, akkurat HER, hadde det vært flott å kunne slå seg ned, eller at det er en spesielt lun plass i sola, eller det er et interessant utsiktspunkt eller at DER skjedde det noe spesielt en gang i fordums tid… Eller rett og slett bare at NÅ hadde det vært godt å kunne hvile litt.

Vær så grei å dele tankene med oss. Vi er godt i gang med selve tenke-prosessen rundt den ideelle ideen, men vil gjerne ha litt mer kjøtt på beina – dvs, begynne å konkretisere litt!
Dersom man er redd for å tråkke noen på tærne eller man er usikker på om det man tenker i det hele tatt er mulig, er det greit å skrive direkte til undertegnede. Men vi ønsker en demokratisk prosess, og det er jo gøy (?) med litt “brukermedvirkning” – som det heter på fagspråket.

Så legg hodene i bløt. Dette skal være en felles oppgave som forhåpentligvis kan munne ut i noe til felles nytte og glede.

Ja, det blir lett avsporinger…
Har prøvd å tenke på hvor benker/kvileplasser kan /bør plasseres. Skulle nesten hatt et kart og plotte det inn på.

Begynner man ytterst på moloen ved Gjermesøya, så står det vel, i alle fall sto, det en benk der. Der kunne det plasseres en solid/god/pen benk/sitteplass. Med et lite og pent skilt som forteller hva man ser etc.

En kvileplass kunne være i svingen ved Reineholmen. Der ligger det jo høvelig til inne ved bergveggen, og der er god plass, som vel ikke kan benyttes til noe bedre/noe annet.

Et tredje høvelig sted (muligens) er ved Osen, mellom husene til Brit(?) Berg og Knut Wilhelmsen. Også der plass inn mot berget for en benk etc.

Neste – i Gjernes, mellom ”Storbrua”/veifyllinga og naustet til Paul Wilhelmsen. Altså på vestsiden av veien, mot vågen.

Ved busstoppen foran huset til Gerd Berg. Altså ved den nye båthavna i Øyaveien. Der er alltids en benk i busskuret, men der er en fin utsikt mot Skottinden, og samtidig er det plass (og rom for en smule forskjønning av ei stygg veiskjæring).

Jeg har noen konkrete forslag selv. Men som innflytter er man litt handicappet… jeg vet ikke navnene på alle, og i hvert fall ikke hvor de bor. Så mine forslag er kanskje de samme som Sigbjørn har over.
Jeg tror at et kart er tingen. Jeg skal få tak i et kart av brukbar størrelse, så kan vi kanskje ta en liten runde og markere mulighetene på neste “Prat kjenning” kveld. (Jeg kan ikke i morgen, desverre)

Benken ytterst på moloen (Gjermesøya) kalles for “Nicolai-benken”.
Den er laget, og plassert der, av min far. Den er solid laget av impregnert materiale, håper den står der enda, den er ikke så gammel (kanskje 6 år…). Dessverre fikk han ikke benyttet den så mye selv, men den er selvsagt til fri benyttelse for alle!

Såfremt den fremdeles står der og fortsatt er OK, foreslår jeg at en benk alternativt kan plasseres mellom de to brukene på Gjermesøya. Der er det flott utsikt, bl.a. til Kræmmarvika.

Benken på moloen, enten den som står der nå eller en ny/annen, bør merkes pent som “Nicolai-benken”. Det hadde vært fint.

Takk for det, Sigbjørn! Den som pappa laget har i ettertid blitt merket “Nicolai-benken”, til minne om han. Sist jeg så benken var merkingen imidlertid nesten visket bort. Det ville vært veldig hyggelig om den kunne fortsette å hete “Nicolai-benken”!

Ja, hvis dere nå ser på kartet oppe til høyre, har jeg så vidt begynt å sette opp markører på mulige plasser for en ny Kvilarstein eller tre… Har ikke rukket å beskrive alle, og noen er nevnte benker / plasser av andre bidragsytere. Jeg kommer til å jobbe videre med kart og markører med nærmere beskrivelser av sted og “attraksjon”. Nå mener jeg selvfølgelig IKKE at det skal settes opp benker alle plassene, dette er kun ment som en sondering av terrenget.
Hvis dere klikker på markørene, popper det opp en tekst der jeg har rukket å skrive.

Beklager. Jeg har prøvd å gå inn på kartet og markørene for å gi litt utfyllende kommentarer, men det virker visst ikke helt som håpet og forventet. Teksten blir rett og slett bare tull. Dvs, hvis dere ruller litt, er min tekst innflettet i kråke-tærne… Det kan være flere grunner til problemene;
1) Det er kanskje flere inne samtidig og titter på markørene, kanskje flere skriver inn også?
2) Det er kanskje for mange markører?
I alle fall virker det som at dette ikke er metoden. Men dere får vel noe å tenke på ved å se på pilene, om ikke teksten på dem er til å forstå?
Jeg prøver ved en senere anledning å jobbe videre / gå inn og redigere igjen.

Til min egen kommentar, litt lenger opp på siden:
Siste avsnitt: Kanskje en bedre ide å plassere en benk etc på den nye, fine steinfyllinga til småbåthavna, i stedet for ved siden av busskuret.

Jeg vil sette opp en selvbygget benk til fri benyttelse på tomta til det gamle “Klausenhuset”(Terje kjenner nok til historien om huset bedre enn de fleste)
En grei plass å stoppe, noe forblåst til tider, men god utsikt utover havna og Ballstadøya.
Så værsågod, dette kan være vårt bidrag til prosjektet Havna rundt.

Her (rett over) er det folk som skjønner at praktisk handling fører til resultater. Bra initiativ!

Til Børge Iversen:
Kjempeflott at noe skjer, Børge.
Håper ellers folk kan bruke navnet som er opprinnelig der på bakken. Stedet kalles “Olga-bakken” så langt tilbake i tid jeg har fått orientering om, etter Olga og Jørgen Hansen som bodde der i det lille huset i mange år. (Harald Klausen var den siste som bodde en stund der)
Olga er forresten mor til Anny Haukland, gift med Arne Haukland på Ballstadøya.
Synes vi bør kalle det for “Olga-bakken” slik det har vært tidligere.

Supert! Dette var en god nyhet. Nå må jeg beklage, men altså, Klausen-huset og Olga-bakken… har en liten mistanke om at det er i nærheten av Solstranda, men hvor er det… helt presist og egentlig? (husk at (bl.a) jeg er innflytter og IKKE historie-/ navnekyndig, desverre. Jeg har gått og syklet stort sett overalt, men er, på grunn av liten fartstid (12 år er jo ikke lenge) litt handicappet) :-)

Det er en liten bakketopp (hovedveien) akkurat der du kjører ned til kafeen til Børge Iversen og Mary Ann.
(Solstranda, hva er det?)

HM. Jeg må visst ete i meg den. BEKLAGER, men som dere alle nå skjønner, er jeg skikkelig håpløs når det gjelder navn… Huff og huff. Og så var det for sent å redigere. Vel, SELVFØLGELIG mente jeg Sjøstranda, eller var det Rekstranda???? :D

Ja, takk Terje for opplysningene. Var nok klar over at du hadde en del historie om huset og eiendommen.
Nu har det seg slik at Johan B Rist drev fiskemottak her i et for meg ukjent anntall år.Deretter overtok to av hans sønner driften, og firmaet skiftet navn til Johan Rist & Sønner.
Johan Rist er etter det jeg har forstått en av forfatterne av Buksnes bygdebok og “Havets Helter”
Den 23/6 1972 ble det avholdt skyldelingsforretning over eiendommen og den ble fradelt fra Reine søndre gr.nr.11 – br.nr.1,
og eiendommen fikk navnet “Sjøstrand”. Ifølge det gamle målebrevet ble eiendommen overtatt for den nette sum av 1 øre.
Så til deg Ellen, Sjøstrand ligger rett over på den andre siden av havna, mellom Reineholmen og Nic. Haug as. Så har vi plassert det på kartet. Benken er nu kommet på plass på Olgabakken, så jeg håper den blir flittig brukt både av stedets befolkning og av tilreisende.

Til min, og sikkert fleres, store glede ser jeg at det har kommet ut en benk til – i den andre enden av Olga-bakken… nærmere bestemt i svingen under Rekstranda (kremt – er dette riktig navn?) på den lille grønne flekken i svingen under fjell-skjæringen.
Flott at det skjer noe! Kort avstand mellom de to nye benkene. Kanskje noen flere som har en egnet flekk og en benk? :)

Ja den trur eg nok vi kan takk Arne Iversen for:)

Børge Iversen sin orientering ( i tråden “Trafikksikkerhet”) om at arbeidet med gang- og sykkelveg påbegynnes i oktober, minner meg om den der evinnelige Kvilarsteinen.
Den bør jo absolutt ikke forsvinne under asfalten.
Formelt er jo dette et forhold mellom grunneier og kommunen. Jeg er ikke 100 pst sikker på hvem som er grunneier på Taen i dag. Brita/Frank? Kan dere eventuelt gi oss andre et vink, slik at man kan få siket kulturminnet (og også etter hvert gjøre prat om til handling).

Tror nok det er Mette (Skotnes) Tøgersen som er grunneier der Kvilarsteinen ligger, Sigbjørn!
Tror også at hun har orientert kommunen om Kvilarsteinens historie og betydning, men det kan nok være lurt å ta en dobbelsjekk

Jeg har forstått det slik at gang og sykkelveien skal gå på andre siden av veien, dvs på venstre side når man kjører mot Gravdal. Og da skulle kvilarsteinen være trygg (om enn ikke mye brukt… for den havner jo på “feil” side i forhold til der folk går…)

Her for en god stund siden var jeg på tur rundt Reine. Da vi passerte benken ved Olga-bakken, over Sjøstrand Rorbuer, fikk jeg til min glede se at det var festet et skilt på bordet med en kort beskrivelse av stedet og dets historie. Terje er forfatter og utførende skilt-maker, flott!

En annen dag vi gikk utover mot Skarsjøen, var det satt opp en sjarmerende benk på den store bakketoppen, med en stor bergknaus i ryggen. Virkelig en velplassert og smart benk. Tusen takk, den eller de som har laget den. Gøy å se at det dukker opp “kvilar-steiner” både her og der.

Det er vår i bakkan, og det yrer overalt. Tankene og ideene beskrevet og diskutert i denne lenken, selv om den startet for over et år siden, er fortsatt aktuelle.

Vi ser at noen fortsatt jobber videre med saken (jfr. kommntaren over), og det er svært gledelig. Innover i Kyllingdalen har det etterhvert blitt en mengde fine benker. Tusen takk for dem!

Vi oppfordrer alle om å tenke kreativt. Å utvide “kvilar-stein-nettverket” på Ballstad – og ikke begrenset til kun “Havna Rundt” – er av stor verdi for oss alle. Det er både godt, nyttig, og kan være både sosialt og interessant. Sted og utførelse tilpasses hvert tilfelle, flere kan slå seg sammen, så blir man ferdig på en kveld.

Heia Ballstad!

Den på Storbakken(Skarsjøen) er satt opp av Odd Stensen,så då heit han vel “Odd benken”!Flott e han i alle fall.

Gapahuk eller “storm-rom” er tidligere nevnt i denne lenken. Det er flere spektakulære utfartssteder på Ballstad man kunne tenke seg egnet for noe slikt.

Vi har allerede to glimrende eksemplarer av sorten i vårt nærmiljø; Gapahuken og Uteklasserommet i Kyllingdalen. På Vikten skal det bygges en “Hule”, kombinasjon av stein og tre. I Klokkarvika er det en 4. type.

På Ramberg har de laget et flott hus, med platt og grue. Dette stedet er blitt veldig populært, og brukes flittig. Jeg legger ved noen bilder (dårlig kvalitet, men dere skjønner tegninga…) til både informasjon og inspirasjon.

Kanskje vi kunne få til noe slikt – på Gjermesøya, Skarsjø, på yttersiden av Øya, i klatreskogen… Ja, det er lov å drømme, men vi bør vel kanskje få lov av grunneier før vi begynner å bygge… :)

Ka dokker trur? MAAANGE muligheter… og MAAANGE ville nok sette pris på et slikt tilbud:)

Angående turistinformasjon; I Ålesund har de en høyde de kaller “Runde skue”. På denne høyde, med stei/betong benker, er det laget et rundt “bord” med en metallplate hvor det er gravert inn piler med navn som peker mot det en kan se derfra. Dermed er det bare å gå rund og sikte langs pila og se hva den haugen eller den holmen o.l. heter. Noe slikt kunne kanskje vært plasert på moloen eller en annen plass med god utsikt.

Hvor aktuell er denne saken nå som vi tikker inn 2014? Drøye 4 år etter siste innlegg?