Heia Ballstad!

Følges av 793 medlemmer.

Heia Ballstad! ble stiftet på alllmøte 12.11.07 og skal være en forening som bidrar til å utvikle Ballstad til et enda bedre bo- og næringsområde.
Ballstad Live Webkamera
Prosjekter vi jobber med:
Turvei
Webkamera
Ungdomsaktiviteter
Trafikksikkerhet
Havna rundt
Søppelrydding
Øyaveien
Galleri Lofotveggen
Utbedre stien til Heia
Kabelferge/tunnell
Ballstad-skilt
www.ballstad.no

Andre lenker:
Ballstadværingen
Grasrotandelen
Ballstad fra lufta

Gamle bilder:
Wilse
Ballstadværingen

Vilkår Origo Mer om sonen

Origo Heia Ballstad! er en sone på Origo. Les mer

Prosjekt "kabelferge/tunnel"

Her er et prosjekt som folk på Ballstad har snakket om i mange år. På folkemøte som innbyggerforeningen tok intiativ til kom dette ønsket igjen opp. Det er nu en liten gruppe på tre personer som treffes jevnlig for prøve å komme fram til den beste løsningen. De har kontakt med en mann fra kommunen, og de undersøker med kompetente eksterne miljøer om de forskjellige løsningene er gjennomførbare eller ikke. Gruppen synes at det er for tidlig å gå ut med informasjon, men vil så snart det foreligger en løsning de vil jobbe med – legge ut informasjon til folket.

Kommentarer

Venter spent på fortsettelsen!

Det var vel den infoen som sto på Lofotpostens forside idag, 30. april 2008! “Ballstad går under vann!”
Spennende! Her bør vi følge med på hva som kommer ut av dette! Så håper vi selvsagt at vi informeres HER underveis!? Eller?

Jeg fatter ikke hvorfor en slik tunnel! For meg virker det som en vits. Må vel være billigere og sikrere å bygge en bro over. Uansett er det nok 9-sifret beløp (noen hundre millioner) det vil koste, så virker urealistisk. Dere kan bare drømme om støtte til noe slikt. Velkommen til Utopia!

Hvor stor realismen i prosjektet er, kan sikkert diskuteres! Men spennende “læll”!

Ei bru er i alle fall urealistisk! Vi snakker om ei havn med stor båttrafikk, så det måtte i såfall bli et svært prosjekt! Kabelferge vil nok være det mest åpenbare alternativet.

Man skal aldri si at ikke teknikken, og den de faglig ekspertisen er kommet så langt, at en “rørtunnel” KAN være innen rekkevidde. Om så som et pilotprosjekt! Og skulle det bli prøvd her på Ballstad, “tør jeg garantere at det blir populært”!
All ros til de som ikke har vært redde for å dumme seg ut med et så spenstig initiativ!

Jeg leste i avisen der hjemme at det er snakk om halvveis nedgravd undergang med pleksiglass slik at folk kan se ut.
Flott med luftige ideer, men er ikke dette å ta seg vann over hodet?
(Ideen er vel egentlig langt fra luftig…)
Spørsmålet er hva som skjer hvis noe tungt med skarpe kanter faller overbord fra båt? Må man da være rask til beins for ikke å få vannet i hodet?
Og hvem skal være ansvarlig for (ukentlig?) å vaske møkk fra røret?
Nei, bygg katapult og sleng over folk, fram og tilbake. Billig og effektivt, og man slipper å oppsøke Tusenfryd ved oslobesøk. Opplevelse for livet!

Hei Gunnar, sku bære sei at vest vi på Ballstad bestæm oss for å få tel nåkka,så får vi dæ tel..:-)

Dette er den rette instilling Reidun!

Synes dette med tunnell er en artig og litt sprø ide, men ser ingen ulempe med at det arbeides videre med å kartlegge realismen i den. Det ville absolutt blitt et trekkplaster om man fikk til noe slikt, og det er flott at man tør tenke nytt og annerledes.

Men bare en liten kommentar til dette med å “se ut” underveis i tunnellen. Jeg har selv dykket inne i havnen på Ballstad og vet at sikten her er særdeles dårlig. Dette, sammen med forurensing (havnen er tross alt godt brukt) og mulignes også mudringen som ble gjort for ikke så lenge siden vil nok gjøre at det blir svært lite å se ut på underveis…

Ellers vil jeg gi applaus for forslaget om katapult – morsomt! Det kunne faktisk blitt et artig innslag på Ballstad-dagan. Gunnar: Stiller du opp som frivillig prøvekanin? :o)

Ha en ellers strålende dag!

Prøvekanin…
Nei, jeg har opplæring på kanon og tenkte jeg kunne være kanonér.

I Europa har man vel noen steder sånn sykkelopplegg, slik at man bare låner en sykkel og setter den fra seg ved en stasjon. Hva med en robåtstasjon på Øya og Landet, og i utgangspunktet 3 båter på hvert sted. Ulempen er selvsagt at plutselig er alle båtene på øya eller alle på landet. En annen ulempe er at folk er beruset når de skal tilbake til øya, hvis de har vært i Kræmmarvika på fest. Og sist men ikke minst: folk gidder ikke ro lenger. Har ikke sett folk ro på mange år, bortsett fra turister.

Ellers, hvis det er penger nok, så må det vel være billigere å kjøpe en snekke og ansette en fløttmann, enn å investere i diverse utopiske ting. Men bra med idémyldring tross alt. En ting er sikkert: Man kan iallfall ikke bygge en stor stolpe midt i havnebassenget med tau og ta springfart ned “Går’nbakken” eller “Heia” for å slenge seg over :D

Noe nytt fra tunnel-pionerene?

I havneplanen fra 2008-2012, som skal sluttbehandles i k-styret den 16 des er det lagt inn blant annet for 2012 undersjøisk tunnel, Ballstad.
Annslått kostnad kr. 10.000.000.-
Finansiering: stat, kom, privat kr. 1.000.000.-
Så det er noe på gang her.

Hæ – er’u serriøs eller? (betyr: kan dette være sant?)

Det er helt riktig det,og sant. under prioritering av tiltak for 2008-2012 har vi fått med: mudring og spregning Hattvika, M/S Kræmmervika og undersjøisk tunnell Ballstad.
Men, denne revideringen av havneplanen skal behandles i k- styret 16 -des.
Så får vi se om den blir vedtatt eller ikke.
Så langt er det ikke kommet noen negative bemerkninger i forhold til de foreslåtte tiltakene.
Det er nu i alle fall kommet inn i planene, og det er jo bra.

Takk til Børge for oppdatert informasjon fra det politiske miljøet. Ifbm kommende moloutbygging i Stamsund og sluttmudring i Hattvika vil den valgte undervannsentreprenøren ha tungt utstyr i området. Utsprenging av ei “hylle” for å montere et stålrør tvers over havna, hvor den blir dypere, mellom gamle “Agnlageret” rett nedenfor Ruth og Jørgen Jentoft de. sin bolig, og Jens Pedersen fiskeforr. vil da være økonomisk fornuftig. Med fallende oljepriser og dermed større skraping av installsjoner i Nordsjøen vil det være mulig å få tak i et passende stålrør som Ballstad Slip kan skjære til. Røret bardunéres til havbunnen (pga oppdriften) på det platået som sprenges ut i regi av Kystverket. Dette vil være en pionérinstallasjon i Norge og kunne trekke til seg oppmerksomhet både av finansiell og turistmessig art. Poenget er at vi fastboende, dersom prosjektet får støtte, ender opp med en praktisk installasjon som knytter Øya og Landet sammen uten særlige driftskostnader eller operasjonelle risiki.

Er det de samme som budsjetterte OL i Tromsø, som har budsjettert tunnelen? Jeg kommer iallfall ikke til å krype gjennom et rør til kun 10 millioner kroner. Klaustrofobi-klubben får legge årsmøtet til dette røret/tunnelen… det siste var selvsagt en fleip. Et sånt budsjett har selvsagt ikke tatt hensyn til sikkerhet.

Så ble også havneplanen for 2008-2012 behandlet i k-styret på tirsdag.
Havneplanen ble enstemmig vedtatt.
Det vil si at den spenstige ideen om tunnel under sundet ligger inne i 2012, sammen med mange andre gode tiltak. Spesielt utbyggingen av Stamsund Havn, som vil stå ferdig i 2011.
Nu vil det være viktig å følge denne saka videre, kansje kan det la seg realisere med en undergang som knytter Ballstadøya og landet sammen om noen år.
Synes at Bjarne har ei fornuftig løsning på hvordan dette kan løses.

Heia Ballstad :) hehe

Ei lita oppdatering ang. tunellen som ikke er en aprilsnarr :-) Vi (Rolf J.,Kjell Idar og jeg) jobber fortsatt med prosjektet i samarbeid med prosjektleder Hermann Knutsen hos VV kommune. Vi møtes jevnlig og vil komme med mer info.når vi er kommet litt lenger i prosessen. Spennende!

Ja, det her bli spennanes – vi gler oss :)

Bra å høre at det skjer noe i saken :)

Er det noen som har mulighet til å legge ut en skisse av en slik tunnel her på “Heia Ballstad”? Jeg forstår ikke helt hvordan den skal være. Er jo for kort avstand til at den kan gå under havbotn, eller tar jeg feil? Jeg er nysgjerrig, siden jeg ikke klarer å se logikken for en tunnel. Den må jo være slik at folk kan gå trygt gjennom den.

Her kommer litt info ang. alternativet Kabelferge. Har vært i kontakt med kommunen i Strømstad i Sverige da de har kabelferge ut til Koster øyene. Den kommunalt ansvarlige ville ikke anbefale kabelferge, da de hadde store kostander på blant annet vedlikehold sett i forhold til nytteverdien og bruken av kabelfergen. De holder nå på å utrede andre alternativer blant annet bro.

Det er nok ikke kabelferge ut til Kosterøyene (altfor langt), men mellom Kosterøyene (nord og syd-øyene). Jeg har vært på Kosterøyene og sett denne kabelfergen. Spennende at de vurderer andre alternativer der. Kunne vært interessant å vite mer rundt disse utfordringene rundt kostnader, drift og vedlikehold. Hva er det vi egentlig snakker om av ressurser som kreves?

Det er jo spesielt i sommerferien at det er noe særlig aktivitet på disse svenske øyene. Forøvrig et ferieparadis, spesielt for båtfolk.

Jeg minner om at Lars Bernt Salomonsen, ved teknisk avdeling i kommunen, “sitter på” masse kunnskap og informasjon rundt kabelfergeproblematikken! Han har også film fra prosjekt(er) han besøkte i forkant av “forrige runde” med fergediskusjon. Dette er hentet fra Norge, fra Sør- og/eller Vestlandet!

Han var på Ballstad for endel år siden og orienterte, og viste sitt materiale. Syntes det var interessant. Mener han har gitt uttrykk for at vi bare kunne ta kontakt ved behov for dette materialet/denne infoen.

Så flott at dette engasjerer! Det er en gruppe som jobber med tunnel alternativet. Andre alternativer er “fløttmann” i buss, båt, kabelferge, bro og helt sikkert mange andre ting vi ikke har tenkt på. Vi har snakket om at innkjøp av minibuss jo vil bli mye rimeligere enn f.eks. tunnel og kabelferge. Dog ikke samme sjarmen kanskje. Vi i styret i Heia Ballstad etterlyser noen ildsjeler som kunne tenke seg å jobbe med disse andre mulighetene parallellt med den jobben den andre gruppen gjør for å utrede tunne. Er den noen som tar jobben og som brenner for saken?

Noe nytt her da?

Blir nok aldri å skje noe, men noen ballstadværinger drømmer visst. Var iallfall fløttmann før. Nå er det ingenting.

“Et betimelig spørsmål Ernst Terje!” :-)
Noe nytt Oddny, Rolf og Kjell Idar? Møtes dere fortsatt jevnlig? Ikke for å mase,- eller stresse dere, men det nærmer seg to år siden siste raport! Eller antydning til at en raport kunne ventes! :-)
“Spejnnanes dæ hærrane!”

Er det gjort noen undersøkelser for å kartlegge “behovet” for kommunikasjon mellom Landet og Øye, eller er det bare et generelt ønske om nærmere kontakt?
Det ligger jo selvfølgelig mye arbeid og behov for økonomi i et slikt prosjekt, vil jeg tro. Det er vel derfor det ikke har skjedd noe – kanskje!.

Er jo ikke befolkningsgrunnlag for så store økonomiske investeringer! Foreslår en løftebro, klaffebro, eller foldebro over moloen :) Andre brotyper finner du her. Koster nok for mye dette også.

Neppe et økonomisk lukerativt prosjekt, men interessant rent teknisk, samt gjør lysten til å ta i bruk ledige hus og tomter på begge sider av havna større! Tror/håper jeg!:-)

Har vært jæft å spara kilometer på biln når eg har glømt å kjøpt Heilmælk tell lørdags grøtn :)

Ja, det kan bli mange liter (mælk) i løpet av året, Ernst Terje!

Hehe – blir vel 52 liter i løpet av ett år, såfremt at det er grøt hver lørdag :p I militæret fikk vi banan til dessert, når det var grøt til middag.

Fjellheis opp på heia fra Allmenninga, så kan en jo ta turen ned og ta en øl på Ballstadlandet, eventuell rus går en av seg på vei opp for å ta heisen hjem… Blir mange fluer i en smekk. Storbyer med fjell må jo ha heis til fjellene.

Og kortere og tryggere skolevei for fremtidige “Landboende” skolebarn! Gang- og sykkelvei helt ned til Landet vil heller ikke bli “noen enkel eller rimelig sak”! Det er vel snakk om et heller usikkert tidsperspektiv!

At folk må ta bilen fatt for å gjøre en handel, gjør at det nære, og “litt enkle”, lett velges bort. For lett, – for ofte! Kortere vei kan åpne for flere lokale tilbud og muligheter.

Uansett, om dette fortoner seg som et urealistisk drømmeprosjekt for oss, så synes jeg ikke vi trenger å argumentere mot det:-). Om en da ikke føler en intens motstand mot prosjektet som sådan!

Kan dette være et pionerprosjekt for å få prøvd ut “ei fremtidsretta kommunikasjonsløsning” for andre øysamfunn langs vår lange kyst, ville vel det ha vært stort!? Mener å ha lest at det var der idéen bak prosjektet startet. Samt muligheten for å benytte overflødige rørkonstruksjoner fra gamle oljeinstallasjoner. Om jeg har fortått det rett da! Artige greier:-)!

Har løsningen her: Er jo bare å gå på vannet, i havet eller sveve over

Avsløringene:

Verden vil bedras… men alltid noen som ødelegger moroa :p

Slik kan du gå på vannet og slik kan du sveve gjennom lufta

lars den ide1 e nu 2000 år gammel :)
eg trur en slik tunnel har vært et stort løft før ballstad.
folk på øya har nok hatt like stor nytte av den
lett å tatt seg en tur til kremervika å tatt seg ei øl uten å stå i taxi kø
eller tur med hunden ut på moloen eller på heia.
et gangfelt fra landet til skola blir nok en helt annen pris
så eg har mere trua på dette
på tide å få samla broderfolket